විකෘති හා හානි කරනලද මුදල් ගැන මහ බැංකු පැහැදිලි කිරීම
( ෂමිල පෙරේරා ) 2017-06-19 19:30:48
Comments - 0       Views - 532

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් පිරිසුදු මුදල් නෝට්ටු ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාවට නැංවීම සම්බන්ධයෙන් පළ කරනලද පුවත්පත් නිවේදනයේ අන්තර්ගතයන් සම්බන්ධයෙන් ගොඩනැගුනු සාවද්‍ය අර්ථකතන පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අවධානය යොමුවී තිබේ.

ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටුවල ගුණාත්මකභාවය ඉහළ මට්ටමක පවත්වා ගැනීමත්, එමගින් සත්‍ය සහ ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු වෙන් වෙන්ව හඳුනා ගැනීමේ අරමුණත් පෙරදැරිව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් මෙම පිරිසුදු මුදල් නෝට්ටු ප්‍රතිපත්තිය හඳුන්වා දුන් බව මහ බැංකුව නිවේදනය කරයි. මෙම ප්‍රතිපත්තිය තුළින් රටේ ප්‍රතිරූපය ඉහළ නැංවීමත්, කාර්යක්ෂම මෙන්ම, පිරිවැය ඵලදායී මුදල් නෝට්ටු සැකසීමේ ක්‍රියාවලියක් සඳහා පෙළඹවීමත් අපේක්ෂා කරනලද බවද මහ බැංකුව කියයි.

ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු සිතාමතා විකෘති කිරීම, වෙනස් කිරීම හෝ හානි කිරීම මුදල් නීති පනත යටතේ දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදකි. තවදුරටත්, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට මෙවැනි සිතාමතා විකෘති කරනලද, වෙනස් කරනලද හෝ හානි කරනලද මුදල් නෝට්ටු ප්‍රතිස්ථාපනය වෙනුවෙන් මහජන මුදල් විශාල ප්‍රමාණයක් වැය කරමින් මුදල් නෝට්ටු මුද්‍රණය කරනු ලබන ප්‍රමාණය ඉහළ දැමීමට සිදුවන අතර, එසේ නොවුණහොත් එම මහජන මුදල් වඩා වැදගත් අරමුණු වෙනුවෙන් යෙදවිය හැකි බව පෙන්වා දෙයි. සිතාමතා විකෘති කරනලද, වෙනස් කරනලද හෝ හානි කරනලද මුදල් නෝට්ටු සඳහා කිසිදු ගෙවීමක් සිදුකිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව බැඳී නොමැති බවද එම නිවේදනයෙන් පෙන්වා දෙයි.

ඒ අනුව, විකෘති කරනලද, වෙනස් කරනලද හෝ හානි කරනලද එවැනි මුදල් නෝට්ටු හුවමාරුව සඳහා 2017.12.31 දිනෙන් පසුව අලුත් මුදල් නෝට්ටු නිකුත් කිරීමක් සිදු නොකරන බව මහජනාතාවගේ දැනගැනීම පිණිස එම පුවත්පත් නිවේදනය හරහා දැනුම්දෙන ලද බවද මහ බැංකුව පවසයි.

එසේ වුවත්, සිතාමතා විකෘති කිරීමක්, වෙනස් කිරීමක් හෝ හානි කිරීමකින් තොරව මුදල් සංසරණයේ සාමාන්‍ය භාවිතයේදී පළුදු වූ මුදල් නෝට්ටු සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව හා බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු හරහා පවත්නා ක්‍රමවේදයන්ට අනුව හුවමාරු කර එහි වටිනාකම ලබාගැනීමේ හැකියාව මහජනතාව වෙත තවදුරටත් පවතින බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පෙන්වා දෙයි.

පිරිසුදු මුදල් ප්‍රතිපත්තියට අනුගත වෙමින් රටෙහි වලංගු මුදල් නෝට්ටුවල අව්‍යාජත්වය සහ වටිනාකම ආරක්ෂා කරගැනීමට සහාය වන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

විකෘති හා හානි කරනලද මුදල් ගැන මහ බැංකු පැහැදිලි කිරීම සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :