සේවක පත්කිරීම් ගැන ශ්‍රී ලංකන් කරුණු පහදයි
( ෂමිල පෙරේරා ) 2017-06-17 11:57:25
Comments - 0       Views - 1282

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ වත්මන් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය යටතේ නව පත්කිරීම් සිදුකර ඇත්තේ සේවයෙන් ඉවත් වූ අයගේ පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා බව එම ගුවන් සමාගම නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ වත්මන් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය යටතේ නව සේවක පත්කිරීම් 1,250ක් සිදුකර ඇතැයි පළ වූ මාධ්‍ය වාර්තා සම්බන්ධයෙන් කරුණු පැහැදිලි කරමින් ගුවන් සමාගම මෙම කරුණු අවධාරණය කරයි.

2015 වසරේ ජනවාරි මස සිට 2017 වසරේ මැයි මස දක්වා සිදුකළ නව පත්කිරීම් /ශුද්ධ සේවක පත්කිරීම් (net inflow ) වන්නේ වත්මන් හි සේවයේ නියුතු 7,029 ක් වූ සේවක සංඛ්‍යාවෙන් 126 දෙනෙකු පමණක් බවත්, එම සේවක පත්කිරීම් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක තොරුතුරු පහත පරිදි බවත් ගුවන් සමාගම වැඩිදුරටත් පවසයි.

එමෙන්ම, මෙම සියලු පත්වීම් රාජ්‍ය ව්‍යවසාය අමාත්‍යාංශයේ උපදෙස් මත ගුවන් සමාගම විසින් සිදුකළ බවත්, මේ පිළිබඳ  සියලු විස්තර පත්වීම් ලබාදීමට පෙර අමාත්‍යාංශය වෙත දන්වා ඇති බවත් එම නිවේදනයෙන් වැඩිදුරටත් පවසා සිටියි. 

සේවක පත්කිරීම් ගැන ශ්‍රී ලංකන් කරුණු පහදයි සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :