ව්‍යාපාර ඉලක්ක ජයගන්න උත්සාහය ඉවසීම වගේම බහුතර ඉල්ලීම් ගැන සැලකිලිමත් වීම වැදගත්
( . . ) 2017-06-18 06:00:54
Comments - 0       Views - 524

ඕනෑම කාන්තාවකට ආත්ම විශ්වාසයෙන් කටයුතු කළ හොත් ඕනෑම ජීවන ඉලක්කයක් පහසුවෙන් ජයගත හැකිබව අචිනි බෑග් නිෂ්පාදිකා පිටබැද්දර ජී.අචිනි මහත්මිය පවසයි.

අප සමග අදහස් දැක්වූ ඒ මහත්මිය මෙසේ පැවසුවාය.

''කුඩා කාලයේ සිටම යම් යම් දේ නිර්මාණය කිරීමට හුරුපුරුදු වුණා. කුඩා ව්‍යාපාර අංශයෙන් ලැබුණු මගපෙන්වීම අලුත් ඉලක්ක කරා යන්න හේතු වුණා. ඇත්තටම පවුලේ අයගෙන් ලැබෙන දායකත්වය අලුත් නිර්මාණ කරණයට හොඳ අත්වැලක් වෙනවා.

සුහදශීලීව කටයුතු කිරීම තුළ පහසුවෙන් වෙළෙඳ පොළ ඉලක්ක රැසක් ජයගන්න පුළුවන් වුණා.

ඇත්තටම අපට හොඳ ඉලක්කයක් තිබේ නම් කාටවත් කරදරයක් නැතිව පහසුවෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්.

දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන ඉලක්ක ජයගන්න උදව් කරන ගමන් කෙසේ හෝ තමාගේ ජීවන පුරුදු සඵල කරගන්න නිරතුරුවම උත්සාහ දැරීම තුළ පහසුවෙන් මනස කළමනාකරණය කරගෙන බෑග් නිෂ්පාදනය කරනවා.

ජීවිතේ කාටවත් කරදයක් නැතිව ශක්තිමත් කරගන්න හැකි සෑම විටම උත්සාහය ඉවසීම වගේම බහුතර සමාජය ඉල්ලන දේවල් කෙරෙහි විමසිලිමත් වෙන්න ඕන.

ඇත්තටම අද කාන්තාවකට තම ස්වාමියාගෙන් ලැබෙන දෙයින් පමණක් ගෘහ කටයුතු කළමනාකරණය කරගන්න හරි අමාරුයි. නිර්මාණශීලීව තමන්ට කළ හැකි දෙයක් කරන්න කියා මා ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.''

කිරම - ඩබ්.ඒ. නෙල්කා

2 4 5 6

ව්‍යාපාර ඉලක්ක ජයගන්න උත්සාහය ඉවසීම වගේම බහුතර ඉල්ලීම් ගැන සැලකිලිමත් වීම වැදගත් සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :