ශ්‍රී ලංකාවේ බහුලව දැකිය හැකි කඩොලාන වර්ග 07ක්
( . . ) 2017-06-14 12:22:20
Comments - 1       Views - 2721

01) මල් කඩොල් (Bruguera gymnorhiza)

සදාහරිත ශාකයක් වන මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම කඩොලාන ප්‍රජාවකම පාහේ දක්නට ලැබේ. කඳෙහි පාමුල දණහිස් මුල් දැකිය හැකි අතර, පත්‍ර තරමක් විශාලය.

පත්‍ර යටි පැත්ත අඳුරු වන අතර, උඩු පැත්ත තද කොළ පැහැති වේ. පුෂ්ප තනිව පිහිටා තිබේ.

02) මහ කඩොල් (Rhizophro mucronta)

සාමාන්‍යයෙන් මීටර් 5-8ක් පමණ උසට වැඩෙන අතර, කයිරු මුල් විශාල සංඛ්‍යාවක් දැකිය හැකිය. පොත්ත දුඹුරු පැහැති වේ. අතුවල පිටුපස පත්‍ර හා උප පත්‍ර වැටීමෙන් පසු ඇතිවන කළල පැහැදිලිව පෙනේ.

අතුවල පත්‍රවලට පහළින් වැටුණු පත්‍ර කක්ෂවලින් පුෂ්ප හටගනී. පුෂ්ප දුඹුරු පැහැතිය.

03) රතු කඩොල් (Ceriops tagal)

කුඩා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ සදාහරිත ශාකයකි. සෑම ශාකයකම ඇටුවම දැකිය හැකිය. කුඩා කයිරු මුල් පිහිටා තිබේ.

ශාකයේ පොත්ත ලා දුඹුරු පැහැ වන අතර, සම්මුඛව පිහිටි අතු විශාල සංඛ්‍යාවක් තිබේ. පුෂ්ප මංජරියේ පුෂ්ප දෙකතුනක් පිහිටයි.

04) හීන් කඩොල් (Aegiceras corniculatum)

මෙම ශාකය මීටර් 1-3ක් පමණ උසට වැඩෙන අතර, අතු විහිදී යන ආකාරයෙන් වර්ධනය වේ. කඳේ පොත්ත අළු පැහැති වේ.

රැකව, පුත්තලම, කහමෝදර, කල්පිටිය හා හලාවත ආදී ප්‍රදේශවල බහුලව දැකගත හැකිය. කුඩා පත්‍ර හා එම ප්‍රමාණයේම පුෂ්ප සහිතය. 

05) තෙල (Excoecarias agallocha)

පොත්ත ලා දුඹුරු පැහැතිය. කඳේ පාමුල හා අනෙක් කොටස්වල ලැන්ටි සෛල දැකගත හැකිය. අතුවල වැටුණ පත්‍ර ලප පැහැදිලිව දක්නට ලැබේ.

කඳේ හා අතුවල මෙන්ම පත්‍රවලද කිරි පිහිටා ඇති අතර, මෙම කිරි විෂ සහිතය. පත්‍ර සාමාන්‍යයෙන් කොළ පැහැතිය. අග පිහිටි අතුවල කක්ෂියෙහි පුෂ්ප මංජරිය පිහිටා ඇති අතර, පුෂ්පය ඉතා කුඩාය. 

06) ගිං පොල් (Nypa fruticans) 

හැදිළි කඳක් දැකිය නොහැකි ශාකයකි. නමුත් සෙන්ටිමීටර් 70ක් පමණ රෛසෝමයක් වැනි කඳක් ඇති අතර, මෙය බොහෝ විට ජලය තුළ ගිලී පිහිටා තිබේ.

කඳේ ඇති අග්‍රස්ථ අංකුරයෙන් සංයුක්ත පත්‍ර ඇති වේ. හැඩයෙන් පොල් අතුවලට සමානය. පුෂ්ප මංජරිය දුඹුරු පැහැතිය. ජල මට්ටමට මායිම්ව වර්ධනය වේ. 

07) කටු ඉකිළිය (Acanthus ilicifolius)

කටු සහිත පඳුරක ස්වභාවයක් ගන්නා මෙම ශාකය මෙරට සෑම කඩොලාන ප්‍රදේශයකම දැකගත හැකිය. උසින් මීටර් 02ක් පමණ වර්ධනය වන අතර ක‍ඳේ පහළ කොටසෙන් වායුධර මුල් ඇති වේ. පත්‍රකටු සහිතය.

පුෂ්ප මංජරියක පිහිටා ඇති අතර, පුෂ්පයේ පත්‍ර නිල් පැහැතිය. අවුරුද්ද මුළුල්ලේම පුෂ්ප හටගනී. 

ඉන්දික මධුසංක

ශ්‍රී ලංකාවේ බහුලව දැකිය හැකි කඩොලාන වර්ග 07ක් සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (1)
Posted by wathsala on (2017-06-19 20:17:07)

Dear, Gimpol is not a common kadol plant.it is grown mostly in southern province.but do not grow in kalpitiya and eastern and northern provinces.

Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :