ආත්ම විශ්වාසයෙන් සභාවකදී කථාවක් කිරීමට පියවර 07ක්
( නඳුන් ශ්‍යාමාල් ) 2017-06-12 14:50:34
Comments - 0       Views - 1757

o1) ඔබේ චකිතය සහ සබකෝලය දුරු කරගන්න දින කිහිපයක් තබාගෙන ඔබේ කතාවට සූදානම් වන්න. වැදගත් යමක්, කරුණක් නම් කලින් ලියාගත් කාඩ්පතක් භාවිත කරන්න.

02) ඔබේ කතාව අසන ශ්‍රාවකයා හඳුනාගන්න. ඔවුන්ගේ තරාතිරම, දැනුම, කුමන ක්ෂේත්‍රයක නියැළෙන්නේද යන්න පිළිබඳව දැනුවත් වන්න.

03)

ඔබේ කතාවට නිසි පිළිවෙළක් ඉලක්කයක් සමග කුතුහලය හා හාස්‍ය එක්කරන්න.

මාතෘකාවෙන් පිටපැනීම හැකිතාක් අවම කරන්න.

04) අද සමාජය දිගු දේශන ප්‍රිය නොකරන බව මතක තබාගන්න. උපරිම විනාඩි 20කට කථාව සීමා කරන්න.

පැයකට වැඩි දේශනයක් නම් ඒ සඳහා ප්‍රශ්න-උත්තර වාරයන් ඡායාරූප හෝ වීඩියෝ දර්ශන ආදී දෑ එක් කරගන්න.

05) ඔබේ දැනුම ගැන සැලකිලිමත්වන්න. කතාව පැවැත්වීමට පෙරදින හොඳ නින්දක් ලබාගන්න. නිතරම සිනාමුසු මුහුණෙන් සිටින්න.

06)

කථාව ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වාම ඔබේ ශ්‍රාවකයාට අවධානය යොමු කරන්න.

ඔවුන්ගේ අවධානය ලබාගැනීමට නිර්මාණශීලීත්වය යොදාගන්න.

07) සභාවක ශ්‍රාවකයන් රැසක් සිටියද කථිකයන් සිටින්නේ එක් අයෙකි. ඒ නිසා ඔබට ලැබී ඇත්තේ  සුළු පටු අවස්ථාවක් නොවන බව සිතන්න. කථාව තුළින් ඔබේ ශ්‍රාවකයාට 'ගෙදර ගෙන යාමට යමක්' ඉතිරි කරන්න.

 

 

ආත්ම විශ්වාසයෙන් සභාවකදී කථාවක් කිරීමට පියවර 07ක් සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :