කොළඹ යටවෙයි - මාර්ග කිහිපයක් අවහිරයි
( ඒෂාන් ප්‍රනාන්දු ) 2017-05-18 15:10:19
Comments - 0       Views - 1360

කොළඹ දිස්ත්‍රක්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද (18දා) පස්වරුවේ ඇති වූ වර්ෂාව හේතුවෙන් ස්ථාන කිහිපයක්ම ජලයෙන් යටවිය. මේ හේතුවෙන් ඇතැම් මාර්ගයන්හි වාහන ගමනයට බාධා ඇතිවිය. එසේම වර්ෂාව සමග දැඩි සුළඟක්ද පැවැතියේය.

AID_8676 AID_8681 AID_8688 AID_8713 AID_8724 AID_8736 AID_8740 AID_8753 DSC_2222 lotoas road

කොළඹ යටවෙයි - මාර්ග කිහිපයක් අවහිරයි සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :
 
අත් හරින්න එපා!

වයස කියන්නේ ඉලක්කමක් විතරයි. සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් ඔබේ බලාපොරොත්තු ජීවත් කරවන්න.

Posted by Union Assurance PLC on Tuesday, November 14, 2017