සෙල්ෆි
( ඒෂාන් ප්‍රනාන්දු ) 2017-05-17 21:26:32
Comments - 0       Views - 1480

සෙල්ෆි ගැන අමුතුවෙන් කියන්න ඕන නෑනේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයනුත් සෙල්ෆියක් ගත්තා. ශූරයන්ගේ කුසලාන එක්දින තරගාවලිය සඳහා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පිටත්වීමට මත්තෙන් මෙම සෙල්ෆිය ලබාගත්තා.

AID_8499 AID_8502 AID_8512 AID_8518 AID_8534 AID_8548 AID_8555 AID_8573 AID_8576 AID_8578 AID_8592 AID_8611 AID_8614 AID_8630 AID_8632 AID_8654 AID_8657 AID_8663 AID_8667

සෙල්ෆි සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :