ඉදිකිරීම් භූමියේ ඩෙංගු කීටයන් සිටියහොත් ඉදිකිරීම් බලපත්‍රය අහෝසියි
( අද කර්තෘ මණ්ඩලය ) 2017-04-21 15:10:39
Comments - 0       Views - 280

ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුකරන ස්ථානයන්හී ඩෙංගු මදුරු කීටයන් හමුවුවහොත් එම ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත් බලපත්‍රය මාසයකට අත්හිටුවීමට කටයුතු කරන බව සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා සඳහන් කරයි.

ඉදිකිරීම් භූමියේ ඩෙංගු කීටයන් සිටියහොත් ඉදිකිරීම් බලපත්‍රය අහෝසියි සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :
 
අත් හරින්න එපා!

වයස කියන්නේ ඉලක්කමක් විතරයි. සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් ඔබේ බලාපොරොත්තු ජීවත් කරවන්න.

Posted by Union Assurance PLC on Tuesday, November 14, 2017