මෙරට දුම්රිය සේවාවට උර දෙන එන්ජින් - 2
( නඳුන් ශ්‍යාමාල් ) 2017-04-21 06:00:45
Comments - 0       Views - 1135

අප ඊයේ දින දුම්රිය සේවයේ 'M' පංතියේ දැවැන්තයන් පිළිබඳ විස්තර ගෙන ආවෙමු. අද මෙම ලිපියෙන් දිගහැරෙන්නේ 'S' පංතියට අයත් දුම්රිය බලවේග කට්ටල පිළිබඳ තොරතුරුය.

'S' පංතියේ එන්ජින්

S පන්තිය යටතට ගැනෙන්නේ 'පවර් සෙට්' හෙවත් දුම්රිය බලවේග කට්ටලයි. මෙහි විශේෂත්වය වනුයේ එන්ජිම සමග දුම්රිය මැදිරි එකම දුම්රියක් ලෙස නිමවා තිබීමයි. මේවායේ දෙපසට එන්ජින් සවිකොට තිබේ.

S 1 බලවේග කට්ටලය

මෙය  1938 වසරේදී මෙරටට ගෙන්වූ අතර එන්ගලන්තයේ 'ඉංග්ලිෂ් ඉලෙක්ට්‍රික්' සමාගමේ නිෂ්පාදනයකි.උපරිම වේගය පැ.කි.55 කි. ධාවනයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කොට තිබේ.

S 2 බලවේග කට්ටලය

මෙය 1958 වසරේදී ස්විට්සර්ලන්තයෙන් ආනයනය කරන ලදී. අශ්ව බල 800 ක ධාරිතාවෙන් යුතු එන්ජිමක් සහිත වූ අතර උපරිම වේගය පැ.කි. 96ක් විය. මෙයද දැනට භාවිතයේ නැත.

(ඡායාරූප - නලින් අබේසිංහ)

S 3 බලවේග කට්ටලය

ජර්මනියේ නිෂ්පාදනයක් වන මෙය 1959 වසරේදී ගෙන්වන ලදී. අශ්ව බල 880 ක එන්ජිමක් සහිත වන අතර, උපරිම වේගය පැ.කි.මී.80 කි. දැනට ධාවනයේ නොමැත.

(ඡායාරූප - ජූස්ට් බේකර් )

S 4 බලවේග කට්ටලය

මෙයද ජර්මනියේ නිෂ්පාදනයක් වන අතර, 1962 වසරේදී ගෙන එන ලදී. අශ්වබල 1000 ක එන්ජිමක් සහ පැ.කි.මී. 80 ක උපරිම වේගයක් සහතයි. ධාවනයේ නැත.

(ඡායාරූප - මයික් ටිස්ඩල්)

S5  බලවේග කට්ටලය

මෙය ජපානයේහිටාචි සමාගමේ නිෂ්පාදනයකි.1969 දී මෙරටට ගෙන්වීය. අශ්ව බල 740 ක එන්ජිමක් සහිත ආතර පැ.කි.මී. 80 ක උපරිම වේගයක් සහිතය. දැනට ධාවනයේ නැත.

(ඡායාරූප - ඔනල් කරුණාරත්න)

S 6 බලවේග කට්ටලය

මෙයද ජපානයේ හිටාචි නිපැයුමකි. 1975 වසරේදී මෙරටට ගෙන්වීය. අශ්ව බල 1265 ක එන්ජිමක් සහ උපරිම වේගය පැ.කි.මී.08 ක්විය. අවිස්සාවේල්ල මාර්ගයේ ධාවනය වූ අතර, මේ වනවිට ධාවනයෙන් ඉවත්කොට ඇත.

(ඡායාරූප - ඔනල් කරුණාරත්න)

S7 බලවේග කට්ටලය

ජපානයේ හිටාචි සමාගමේ නිෂ්පාදනයකි. 1977 වසරේදී ආනයනය කරන ලදී. අශ්ව බල 1020 ක එන්ජිමක් ඇත. උපරිම වේගය පැ.කි.මී.88 කි. භාවිතයෙන් ඉවත්කොට තිබේ.

(ඡායාරූප -ලනිල් මාරසිංහ)

S8 බලවේග කට්ටලය

1991 වසරේදී ආනයනය කළ මෙය ජපානයේ සහ දකුණු කොරියාවේ තාක්‍ෂණයෙන් නිපදවා ඇත. විශේෂයෙන් අවිස්සාවේල්ල මාර්ගයේ යොදවා තිබේ. උපරිම වේගය පැ.කි.මී. 88 ක් වන අතර, අශ්ව බල 1213 ක එන්ජිමක් සහිතය.තවමත් ධාවනය වේ.

(ඡායාරූප - හෆීස් ඉසාදින්)

S 9 බලවේග කට්ටලය

මෙය චීනයේ 'CSR' සමාගමේ නිපැයුමකි. 2000 වසරේදී මෙරටට ගෙන්වූ අතර, කෙටිදුර ධාවනය වන මන්දගාමී දුම්රිය සඳහා යොදාගනු ලැබේ. අශ්වබල 1580 ක එන්ජිමක් සහිත අතර, උපරිම වේගය පැ.කි.මී. 100 කි. දැනට ධාවනයේ පවතියි.

(ඡායාරූප - හෆීස් ඉසාදීන්)

S10  බලවේග කට්ටලය

මෙය 2008 වසරේදී චීනයෙන් ගෙනඑන ලද සාර්ථකව ධාවනය වන දුම්රියකි.දැනට කාර්යාල දුම්රියක් ලෙස බහුලව යොදාගන්නේ මෙයයි. මෙය දුම්රිය මැදිරි 10කින් සමන්විතය. එක් මැදිරියක මගීන් 200කට ගමන් කළ හැකි අතර,අශ්ව බල 2000ක සහිත එන්ජිමක් සහිතය.මෙහි උපරිම වේගය පැයට කිලෝමීටර 100 කි.

(ඡායාරූප - ලනිල් මාරසිංහ)

S 11 බලවේග කට්ටලය

ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදනයක් වූ මෙම දුම්රිය 2011 දී මෙරටට ගෙන්වනු ලැබිණි. මේවායේ තුන්වැනි පංතිය සමග දෙවැනි පංතියේ මැදිරිද තිබීම විශේෂත්වයකි. මන්දගාමී දුම්රිය හැරුණු කොට උතුරු සහ මුහුදුබඩ මාර්ගයෙහි සීඝ්‍රගාමී දුම්රිය සඳහාද යොදනු ලැබේ.අලව්වේදී හා පොතුහැරදී සිදුවූ අනතුරුවලින් මෙයින් එන්ජින්02 ක් විනාශ විය. අශ්ව බල 1360 ක එන්ජිමක් පවතින අතර, උපරිම වේගය පැයට කිලෝමීටර් 110 කි.

(ඡායාරූප - ලනිල් මාරසිංහ)

S 12  බලවේග කට්ටලය

දැනට භාවිතයේ ඇති නවීනතම 'S'  පංතියේ දුම්රිය මෙයයි. සුඛෝපභෝගී දුම්රිය 02 ක්, සාමාන්‍ය දුම්රිය 07 ක් සහ අවිස්සාවේල්ල මාර්ගය සඳහා විශේෂයෙන්  සැකසූ දුම්රිය 04 ක් වශයෙන්  දුම්රිය 13 ක් මෙරටට ආනයනය කොට තිබේ. දැනට උඩරට මැණිකේ ඇතුළු දුම්රිය ගමන් බොහෝමයක් සඳහා සාර්ථකව ධාවනය වේ. පෙනුමින් S10 දුම්රියට බෙහෙවින් සමාන මෙයද චීනයේ නිෂ්පාදනයකි.අශ්වබල 2030කඑන්ජිමක් සහිත අතර උපරිම වේගය පැ.කි.මී. 120 කි

(ඡායාරූය -ලනිල් මාරසිංහ)

මෙරට දුම්රිය සේවාවට උර දෙන එන්ජින් - 2 සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :