නිර්මාණශීලීත්වයෙන් දිවිය ජයගත් කමලා
( . . ) 2017-04-20 06:00:43
Comments - 0       Views - 758

'ජීවන ඉලක්ක ජයගන්න කාන්තාවන් නිතරම නිර්මාණශීලී වෙන්න ඕන' යැයි කිරීම වී. කමලා මහත්මිය පැවසුවාය.

''තමාගේ සුපුරුදු දෑතින් නිර්මාණශීලී කුලු, වට්ටි ඇතුළු විවිධ නිර්මාණ බිහිවෙන විට සිතට අපූරු සතුටක් දැනෙනවා. ඇත්තටම කාන්තාවක් වුණාම තම ස්වාමියාගෙන්ම හැමදෙයක්ම බලාගෙන ඉන්න හොඳ නැහැ. අපිට පුළුවන් විදියට ආර්ථික ශක්තිය ඉහළ නංවාගන්න උත්සාහ කරන්න ඕන. ඇත්තටම මම ගොඩාක් සතුටු වෙනවා මගේම කියා කුලු, වට්ටි නිෂ්පාදනයකොට වෙළෙඳපොළ ජයගන්න පුළුවන් වීම ගැන.

හොඳ වෙළෙඳපොළක් තිබෙනවා, නිෂ්පාදන වියදම ඉහළ ගියාට ගොඩක් දෙනෙක් දේශීය නිෂ්පාදනවලට ඇලුම් කරනවා. ආශාවෙන් නිෂ්පාදන කටයුතුවල නිරත වීම තුළ ජීවිතයට අලුත් අරමුණු රැසක් එක්වෙලා තියෙනවා'' යනුවෙන් කමලා මහත්මිය පැවසුවාය.

කිරම - ඩබ්.ඒ නෙල්කා

7 8 9 10 11 b2 DSCN6837

නිර්මාණශීලීත්වයෙන් දිවිය ජයගත් කමලා සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :
 
අත් හරින්න එපා!

වයස කියන්නේ ඉලක්කමක් විතරයි. සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් ඔබේ බලාපොරොත්තු ජීවත් කරවන්න.

Posted by Union Assurance PLC on Tuesday, November 14, 2017