විමල් බන්ධනාගාර රෝහලට
( අද කර්තෘ මණ්ඩලය ) 2017-03-26 09:47:44
Comments - 0       Views - 558

බන්ධනාගාර ගතව සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි විමල් වීරවංශ මහතා අද(26 දා) බන්ධනාගාර රෝහලට ඇතුලත් කරන ලද බව බන්ධනාගාරය සඳහන් කරයි.

මන්ත්‍රි විමල් වීරවංශ මහතා සිදුකරන ආහාර වර්ජනය හේතුවෙන් එතුමාගේ සෞඛ්‍ය තත්වය අසාධ්‍ය වීම මත මෙම තීරණය ගත් බව බන්ධනාගාරය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

විමල් බන්ධනාගාර රෝහලට සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :
 
අත් හරින්න එපා!

වයස කියන්නේ ඉලක්කමක් විතරයි. සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් ඔබේ බලාපොරොත්තු ජීවත් කරවන්න.

Posted by Union Assurance PLC on Tuesday, November 14, 2017