බෝල්පොයින්ට් පෑන ගැන ඔබ නොදත් කරුණු 07ක්
( නඳුන් ශ්‍යාමාල් ) 2017-03-16 12:43:42
Comments - 0       Views - 1569

s

01) බෝල්පොයින්ට් පෑන නිර්මාණය කරනු ලැබුවේ 'ජෝන් ජේකබ්' නමැත්තාය.

s

s

02) බෝල්පොයින්ට් පෑන ප්‍රථමයෙන්ම නිර්මාණය කළේ බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය ගුවන් හමුදාවේ භාවිතය සඳහාය.

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh

03) සාමාන්‍ය බෝල්පොයින්ට් පෑනකින් ඉංග්‍රීසි වචන 45,000 ක් පමණ ලිවිය හැකිය.

s

04) සෑම තත්පරයකටම වරක් ලෝකයේ බෝල්පොයින්ට් පෑන 125ක් පමණ අලෙවි වේ.

s

05) ලොව මිලෙන් අධිකම බෝල්පොයින්ට් පෑනේ වටිනාකම යූරෝ මිලියනයකි.

s

s

06) 95%ක් දෙනා අලුතින් බෝල්පොයින්ට් පෑනක් මිලදී ගත් විට මුලින්ම සිදුකරන්නේ සිය නම ලියා බැලීමයි.

s

07) සාමාන්‍ය බෝල්පොයින්ට් පෑනක් ආධාරයෙන් 2KMක් පමණ දිග සරල රේඛාවක් ඇඳිය හැකිය.

අන්තර්ජාලය ඇසුරෙනි

බෝල්පොයින්ට් පෑන ගැන ඔබ නොදත් කරුණු 07ක් සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :