හිසකෙස් වර්ණ ගැන්වීමේ නව විලාසිතා
( . . ) 2017-03-15 13:55:54
Comments - 0       Views - 1080

හිසකෙස් වර්ණ ගැන්වීම තාරුණ්‍ය‘යේ ජනප්‍රිය විලාසිතාවන් අතර ඉදිරියේ පවතිනවා. හිසකෙස් වර්ණ ගැන්වීම් සඳහා විවිධ වර්ණ හා විවිධ ක්‍රම කාලයෙන් කාලයට අලුත් වෙන්නේත් මේ නිසාමයි. 

හිසකෙස් වර්ණ ගැන්වීමේ නව විලාසිතා කිහිපයක් මෙලෙස 'අද' කැමරාවට හසු වූයේ IHB ආයතනයේ ඉගෙනුම ලැබූ සිසු සිසුවියන්ට හිමි සහතික පත්‍ර පිරිනැමීම වෙනුවෙන් කොළඹ ගලදාරි හෝටලයේ පැවැති උත්සව අවස්ථාවේදීයි. 

_58A5480 _58A5485 _58A5490 _58A5491 _58A5517 _58A5521 _58A5522 eretry

 

හිසකෙස් වර්ණ ගැන්වීමේ නව විලාසිතා සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :