ලෝක රූ රැජිනියන් වැඩි ගණනක් බිහි කළ රටවල් 07 ක්
( නදීශානි පතිරණ ) 2017-03-14 14:00:34
Comments - 1       Views - 2060

1) වෙනිසියුලාව

ලෝක රූ රැජින කිරුළ 06 වරක් දිනා ඇති වෙනිසියුලාව එම තරග අනුශූරතා 02 ක් හා තෙවැනි ස්ථාන 04 ක් ජයග්‍රහණය කර ඇත. ලොව රූමත්ම කතුන් සිටින රට වශයෙන්ද වෙනිසියුලාව නම් දරා ඇත.

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

2) එක්සත් රාජධානිය

ලෝක රූ රැජිනියන් 05 දෙනෙකු බිහිකර තිබේ. අනුශූරතා 06ක්ද, තෙවැනි ස්ථාන 04ක්ද ඔවුන් විසින් හිමිකරගෙන ඇත.

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

3) ඉන්දියාව

ලෝක රූ රැජින කිරුළට හිමිකම් කී රූමතියන් 05 දෙනෙකු බිහිකර ඇති ඉන්දියාව එක්වරක් අනුශූරතාවදිනාගන්නට සමත්ව ඇත.

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

4) ඇමෙරිකාව

ලෝක රූ රැජිනියන් තිදෙනෙකු බිහිකර ඇති ඇමෙරිකාවට දෙවැනි ස්ථාන 05 ක් හා තෙවැනි ස්ථාන 02 ක් හිමි වී ඇත.

 

 

5) දකුණු අප්‍රිකාව

රූ රැජින කිරුළ තෙවරක් දිනාගත් දකුණු අප්‍රිකාව සිවුවරක් අනුශූරතාවද, 06 වරක් තෙවැනි ස්ථානයද දිනා ඇත.

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

6) ජැමෙයිකාව

ලෝක රූ රැජින කිරුළ හිස පලඳින්නට ජැමෙයිකානු රූමතියන් තෙවරක් සමත් වූ අතර, දෙවැනි ස්ථානයද තෙවරක් ජයග්‍රහණය කරන්නට සමත් වී ඇත.

 

 

7) ස්වීඩනය හා අයිස්ලන්තය

ස්වීඩනය හා අයිස්ලන්තය ලෝක රූ රැජින කිරුළ තෙවරක් බැගින් දිනා ඇති අතර, අනුශූරතාද එක්වරක් බැගින් දිනා ඇත. 

ලෝක රූ රැජිනියන් වැඩි ගණනක් බිහි කළ රටවල් 07 ක් සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (1)
Posted by deebi on (2017-03-17 06:22:22)

our monks preach the more you offer to monks the more you become beautiful so some ladies in our country offer everything that they .but so far not a single miss universe from sri lanka.

Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :