විදේශගත වීමකදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු 07ක්
( . . ) 2017-03-13 13:56:49
Comments - 0       Views - 1660

1) වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් තිබීම

1928 48/20 දරන ආගමන විගමන පනත අනුව හා විදේශගත වීමට අනුමත පනත් හා රෙගුලාසිවලට අනුව වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් තිබිය යුතුය.

 

2) අනුමත ගුවන්තොටුපළකින් විදේශගත වීම

ඔබ විදේශගත වීමේදී විදේශගත විය යුත්තේ අනුමත වූ ගුවන්තොටුපළකිනි. එය එසේ නොවුණහොත් එය නීතිවිරෝධී විදේශගත වීමකි. උදා - බෝට්ටුවෙන් ඔස්ට්‍රේලියාවට යෑම

 

3) රැකියාවකට විදේශගත වන්නේ නම්,

රැකියාවකට විදේශගත වන්නේ නම් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි විය යුතුය. මෙහිදී ලියාපදිංචි වීම මගින් ඔබට ඔබගේ ආරක්ෂාව තහවුරු වේ. එසේම විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මගින් පුහුණුවක් ලබාදෙන අතර, ඔබ යන රටේ භාෂාව උපකරණ වැනිදෑ පිළිබඳ පුහුණුවක් එමගින් ලබාදේ.

 

4) වීසා සකස්කර ගත යුතුය.

ඔබ යෑමට අදහස් කරන රටට ඇතුළු වීමට අවශ්‍ය වීසා අදාළ රටේ තානාපති කාර්යාලය මගින් සකස්කර ගත යුතුය.

 

5) ගුවන්ගමන් ප්‍රවේශ පත්‍රයක් තිබිය යුතුය

ඔබ ගුවන්ගත වීමේදී ඔබේ ගුවන් ගමනට අදාළ ගුවන්ගමන් ප්‍රවේශ පත්‍රයක් තිබිය යුතුය. මෙහිදී එය පිළිගත් ගුවන් සේවා සමාගමකින් ගතයුතු අතර, වඩාත් කාර්යක්ෂම සේවා සපයන ආයතයකින් එය ලබාගැනීමෙන් ඔබට ඉක්මනින් ලබාගත හැකිය.

 

6) ඔබේ මුදල් අදාළ රටේ මුදල් බවට හරවා ගන්න

ඔබ කිසියම් රටකට යෑමට පෙර මෙරට මුදල් ඩොලර් බවට ගුවන්තොටුපළෙන් හරවාගෙන, ඉන්පසුව ඒ රටට ගිය පසු එම රටේ ගුවන්තොටුපළෙන් ඒ රටට අදාළ මුදල්වලට මාරු කරගත යුතුය. එහිදී මෙය සිදුකළ හැක්කේ නියමිත සීමිත මුදල් ප්‍රමාණයක් පමණි. මෙම මුදල් මාරුකිරීම ගුවන්තොටුපළ තුළදී ශ්‍රී ලංකා රුපියල් අදාළ රටේ මුදල් බවටද සෘජුවම වුවද මාරුකර ගත හැකිය.

 

7) පැය 03කට හෝ 05කට කලින් ගුවන්තොටුපළට යා යුතුය.

ඔබ ගුවන්ගත වීමට නියමිත ගමන් වාරයට පැය 03කට හෝ 05කට පෙර ගුවන්තොටුපළට ඇතුළු වීමට අවශ්‍යය. මන්දයත් විවිධ හේතූන් නිසා ගුවන් ගමන්වාර වේලාවන් ඇතැම් විට වෙනස්විය හැකි නිසාවෙනි.

ප්‍රියාන් ශමික

 

විදේශගත වීමකදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු 07ක් සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :