ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණයේ සත් පියවර
( චාමර සම්පත් ) 2017-03-09 13:01:13
Comments - 0       Views - 1648

1) ජනනය වන ස්‌ථානයේදීම කසළ විධිමත්ව කළමනාකරණය කිරීම. 

ගෘහාශ්‍රිත, කාර්මික, වෙළෙඳ පොළ හා සේවා ස්‌ථානයන්හි අවම වශයෙන් දිරන, නොදිරන ලෙස අපද්‍රව්‍ය වෙන්කිරීම, ජනනය අවම කිරීම, ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම හා නැවත භාවිත කිරීම, මාර්ගවලට හා පොදු ස්‌ථානවලට කසළ දැමීම තහනම් කිරීම, විවෘත කසළ දහනය තහනම් කිරීම යනාදිය මෙහිදී බලගැන්වෙයි. මෙහි සමස්‌ත වගකීම දැරිය යුත්තේ ප්‍රජාවය. 

2) නිසි ක්‍රමවේදයන් ඔස්‌සේ කසළ ජනනය වන ස්‌ථානවලදීම ලබාගැනීම. 

පළාත් පාලන ආයතනයකට හෝ එම ආයතනය වෙනුවෙන් බලයලත් ව්‍යාපාරිකයෙකුට හෝ පුද්ගලයෙකුට හෝ තමන් එම කටයුත්ත සඳහා සුදුසු බවට බස්‌නාහිර පළාත් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරිය මගින් සහතික කළ පෞද්ගලික අංශයකට වගකීම් පැවරේ. මෙහිදී වෙන්කරන ලද අපද්‍රව්‍ය නිසි ක්‍රමවේදයක්‌ යටතේ එකතු කිරීම හෝ ලබාගැනීම හෝ සැලකේ. 

3) මාර්ග හා පොදු ස්‌ථාන පිරිසුදු කිරීම. 

ප්‍රධාන හා අවශේෂ මාර්ග හා පොදු ස්‌ථාන නියමිත කාලසටහනකට අනුව අතුගෑම, දෙපස කානු පිරිසුදු කිරීම, කානු අවහිර වන කසළ ඉවත් කිරීම හා අලංකාර කිරීමෙහිලා ඒ ඒ පළාත් පාලන ආයතනයට පැවරෙන වගකීම මෙහිදී බලගැන්වේ. 

4) විවෘත කසළ රඳවන භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීම.

පළාත් පාලන ආයතන මගින් පොදු හා තාවකාලික කසළ රඳවන භාවිතයේදී ඒවා විවෘතව පවත්වාගෙන යෑම වැළැක්‌වීම දිරිගන්වයි. සංවෘත කසළ රඳවන භාවිතයේදී ඒවා එම ප්‍රදේශයේ ජනගහන ඝනත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් ස්‌ථාපනය කළ යුතුය. 

 

5) කසළ ප්‍රවාහනය විධිමත් කිරීම. 

විවෘත කසළ ප්‍රවාහනය වාරණය කරමින්, කසළ ප්‍රවාහනය කරනු ලබන වාහන ඵලදායීව යොදාගනිමින් මහජන සෞඛ්‍යයටත්, පරිසරයටත් සිදුවන හානි අවම කරමින් කසළ ප්‍රවාහනය සිදු කළ යුතුය. මෙහි වගකීම පළාත් පාලන ආයතනයන්ට පවරනු ලැබේ. 

6) කසළ සම්පතක්‌ ලෙස භාවිත කිරීම. 

මධ්‍ය රජයේත්, පළාත් සභාවේත් මගපෙන්වීම යටතේ ජනනය වූ අපද්‍රව්‍ය නැවත භාවිතය, ප්‍රතිචක්‍රීකරණය සම්බන්ධයෙන් පළාත් පාලන ආයතන දිරිගැන්වීම මෙහිදී සිදුකරනු ලබයි. කාබනික අපද්‍රව්‍ය කොම්පෝස්‌ට්‌කරණය, ජීවවායු නිෂ්පාදනය හා ඉහළ තාප ශක්‌තියක්‌ සහිත අපද්‍රව්‍යයෙන් විදුලිය නිපදවීම, ප්ලාස්‌ටික්‌, පොලිතීන් හා වීදුරු වැනි ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි දුව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය හා සම්බන්ධ ආයතනයන්ද වඩාත් දිරිගන්වනු ලබයි. 

7) අවසාන බැහැරලීම විධිමත් කිරීම. 

ඉංජිනේරු බිම් පිරවීම්, සනීපාරක්‌ෂක බිම් පිරවීම් මගින් වඩාත් පරිසර හිතකාමී ක්‍රමවේදයන්ට අනුව කසළ අවසාන බැහැරලීම සිදුකිරීම සඳහා මධ්‍යම රජයත් පළාත් සභාවත් කටයුතු කළ යුතුය. අවසාන බැහැරලීම විධිමත් කිරීම යනු එයයි. 

ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණයේ සත් පියවර එළිදක්‌වනු ලැබුවේ බස්‌නාහිර පළාත් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරිය මගිනි. ඒ 2007 වර්ෂයේදීය. 

ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණයේ සත් පියවරෙහි මුල්ම පියවරෙහිදී විමසුමට ලක්‌ කෙරෙන අපද්‍රව්‍ය අවම කිරීම, අපද්‍රව්‍ය යළි භාවිතය හා ප්‍රතිචක්‍රීකරණය යන 3R සංකල්පය ප්‍රතිපත්තියක්‌ ලෙස 2007 වසරේදී පරිසර අමාත්‍යාංශය මගින් හඳුන්වා දෙනු ලැබීය.

ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණයේ සත් පියවර සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :