චීන ජියෑංෂු සංදර්ශනය
( ඉසුරු පෙරේරා ) 2017-02-19 14:47:39
Comments - 0       Views - 1472

චීන අලුත් අවුරුද්ද හේතුවෙනුත්, චීන - ශ්‍රී ලංකා සබඳතා සඳහා වසර 60ක් පිරීම නිමිත්තෙනුත් සංවිධානය කළ චීන ජියෑංෂු සංදර්ශනය නෙළුම් පොකුණ මහින්ද රාජපක්ෂ රඟහලේදී පැවැත්විණ.

AID_0993 AID_0995 AID_1004 AID_1014 AID_1021 AID_1032 AID_1038 AID_1052 AID_1057 AID_1062 AID_1073 AID_1089 AID_1096 AID_1105 AID_1119 AID_1120 AID_1128 AID_1141 AID_1148 AID_1151

චීන ජියෑංෂු සංදර්ශනය සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :