තැපැල් හරහා මත්ද්‍රව්‍ය එවයි
( ඉන්දික හේවාවිතාරණ ) 2017-01-11 16:58:28
Comments - 0       Views - 285

තැපැල් මගින් ශ්‍රී ලංකාවට එවා තිබූ  කන්සා මල් මත්ද්‍රව්‍ය ග්‍රෑම් 1358 ක්, හෂීස් ග්‍රෑම් 84ක් ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

ස්පාඤ්ඤයේ සිට තැපැල් මගින් මෙම මත්ද්‍රව්‍ය එවා තිබෙන අතර, මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේ රේගු නිලධාරීන් සිදුකළ පරීක්ෂා කිරීමේදී මෙම මත්ද්‍රව්‍ය අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

රාත්‍රී සමාජ ශාලාවල මෙම මත්ද්‍රව්‍ය වැඩි වශයෙන් භාවිත වන බවද රේගු නිලධාරීහු සඳහන් කරති. මෙහිදී කන්සා මල් ග්‍රෑම් එකක් ලංකාව තුළ අලෙවිවන්නේ රුපියල් 6000 – 8000ත් අතර මුදලකටය. හෂීස් ග්‍රෑම් 01ක් අලෙවි වන්නේ රුපියල් 18000 - 20000 අතර මුදලකටය.

තැපැල් හරහා මත්ද්‍රව්‍ය එවයි සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :
 
අත් හරින්න එපා!

වයස කියන්නේ ඉලක්කමක් විතරයි. සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් ඔබේ බලාපොරොත්තු ජීවත් කරවන්න.

Posted by Union Assurance PLC on Tuesday, November 14, 2017