ශ්‍රී ලංකා සෞභාග්‍ය දර්ශකය 2015 ඉහළට
( ෂමිල පෙරේරා ) 2017-01-08 23:30:23
Comments - 0       Views - 440

සමස්ත රටෙහි සහ එහි පළාත්වල සෞභාග්‍ය තත්ත්වය මැනීම සහ සැසඳීම සිදුකරනු ලබන බහුමාන දර්ශකයක් වන ශ්‍රී ලංකා සෞභාග්‍ය දර්ශකය පෙර වසරේ වාර්තා කළ 0.804 ක අගයේ සිට, 2015 වසරේදී 0.864 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනය කරයි.

මෙම වැඩි දියුණුවීම සඳහා ආර්ථික සහ ව්‍යාපාරික පරිසරය සහ ජන ජීවිතයේ යහ පැවැත්ම මනිනු ලබන උපදර්ශකවල ඉහළයාම බලපා ඇති අතර, සමාජ - ආර්ථික යටිතල පහසුකම් උපදර්ශකයෙහි මධ්‍යස්ථ හැසිරීමක් පෙන්නුම් කර තිබේ.

එහිදී, පිළිවෙළින් ආර්ථික සහ ව්‍යාපාරික පරිසරය උප දර්ශකය සහ ජන ජීවිතයේ යහ පැවැත්ම උප දර්ශකයන් හි ඉහළ යෑම 2015 වසරේ සමස්ත ඉහළ යෑමට බලපා ඇත. කෙසේ වෙතත්, සමාජ - ආර්ථික යටිතල පහසුකම් උප දර්ශකය 2014 වාර්තා කළ 0.788 සිට 2015 දී 0.786 දක්වා සුළු පහළ යෑමක් පෙන්නුම් කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා සෞභාග්‍ය දර්ශකය 2015 ඉහළට සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර (0)
Leave a comment
Name :
Email :
Comment :
Logged in as Sign Out
Comment :